CRAIG MARTIN ART

Home Paintings Bio Contact Archive
Paintings

2023

The process of creation is central to my works of art. It is a logical continuation of my previous work. Experimenting with form and mixed media gives me the freedom I seek with my art. It is a purely intuitive project. The material qualities of paper and the acts of tearing it up and reassembling it embody my creative process. At the same time, I am strongly inspired by nature. Nature is also in constant motion, endlessly tearing apart and recreating through the seasons.

Het proces van de creatie staat centraal in mijn in kunstwerken. Het is een logische voorzetting op mijn eerdere werk. Experimenteren met vorm en mixed media geeft mij de vrijwheid die ik zoek met mijn kunst. Het is een puur intuitief project. De materiële kwaliteiten van papier en de handelingen van het verscheuren en opnieuw in elkaar zetten ervan, belichaamt mijn creatie proces. Parallel daaraan laat ik mij sterk inspireren door de natuur. De natuur is ook constant in beweging, oneindig aan het verscheuren en opnieuw aan het creëren door de seizoenen heen.